2017 წელი

2017 წელი

09/01/2018 14:49

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1.

ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

18

 2.

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

5

3.

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის "საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების" ერთობლივი კვლევითი პროგრამა

2

4.

სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის

6

5.

სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის

4

6.

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

49
7.

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

40
8.

ფონდისა  და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის საგრანტო კონკურსი

3
9.

ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი საგრანტო კონკურსი

4
10.

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR)  საგრანტო კონკურსი

4
11.

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტები

23
 12.

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი "ლეონარდო და ვინჩი"

4
13.

მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების გრანტი

30
14.

მობილობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

49
15.

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

86