2016 წელი

2016 წლის გამარჯვებული პროექტები

05/10/2016 16:39

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1.

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

130

 2.

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

76

3.

სეზონური სკოლების გრანტები

13

4.

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

11

5.

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის "საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების" ერთობლივი კვლევითი პროგრამა

2

6.

ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის  ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისთვის

1
7.

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო -კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

30
8.

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსი

1
9.

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

12
10.

სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის

4
11.

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

26
12.

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

4
13.

ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის  ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამა დოქტორანტებისათვის

1
14.

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

86
15.

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტები

26
16.

 მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსი

10
17.

სამაგისტრო კვლევების გრანტები

58
18.

სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების კონკურსი

8