2015 წელი

2015 წლის გამარჯვებული პროექტები

06/01/2016 16:45

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული
პროექტები

1

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

106

2

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

35

3

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტი

12

4

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტები

34

5

სამაგისტრო კვლევების გრანტები

47

6

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

87

7

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება 

18

8

სეზონური სკოლების გრანტები

11

9

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

94

10

საკონფერენციო გრანტები

9

11

საზღვარგარეთ ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევა

4

12

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

4

13

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი გრანტი

2

14

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

11

15

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს(CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

6

16

ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის  ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამა დოქტორანტებისთვის

4

17

ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის  ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისთვის

4

18

საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადები (მათემატიკა,ფიზიკა, ქიმია, ბილოგია, ინფორმატიკა)

(5 ეროვნული საგნობრივი ნაკრები; 23 მოსწავლე)