2013 წელი

2013 წლის გამარჯვებული პროექტები

26/11/2015 19:49

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

94

2

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

38

3

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

135

4

სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის საგრანტო კონკურსი

20

5

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლების გრანტები

6

6

საზღვარგარეთ ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევა

6

7

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

68

9

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება

63

10

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

31

11

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

16

12

მოსწავლე-გამომგონებელთა კონკურსი - ”ლეონარდო და ვინჩი”

4

13

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

216

14

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამეწარმეო პროგრამა (STEP) - იდეიდან ბაზრისკენ

4