2012 წელი

2012 წლის გამარჯვებული პროექტები

26/11/2015 20:03

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

35

2

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

24

3

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით

23

4

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით (2011 წელს გამოცხადებული, 2012 წელს გამარჯვებული)

10

5

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

151

6

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების თანახელმძღვანელობისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

3

7

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

12

8

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის გრანტების კონკურსი

4

9

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

15

10

მოსწავლე-გამომგონებელთა კონკურსი ”ლეონარდო და ვინჩი”

4

11

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება

33

12

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

77

13

ქართული საბავშვო ფოლკლორი

1

14

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით - საგანმანათლებლო პროგრამის

5

15

აშშ-ის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და საქართველოს სამეცნიერ-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის "მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამეწარმეო პროგრამის - ბიზნეს პარტნიორობის" ერთობლივი კონკურსი

3

16

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსი

11

17

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტირის და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

3

18

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს  ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

5