2011 წელი

2011 წლის გამარჯვებული პროექტები

26/11/2015 19:48

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1

საზღვარგარეთ ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევა

5

2

ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი

2

3

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა

2

4

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება

28

5

ქართული ეროვნული სამოსი

1

6

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

9

7

ვაჟა-ფშაველას 150 წლისთავთან დაკავშირებით გამოცხადებული თემატური საკონფერენციო საგრანტო კონკურსი

1

8

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაური სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

87

9

”სასწავლო-შემეცნებითი კომპიუტერული პროგრამების შესაქმნელად” საგრანტო კონკურსი

1

10

"საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები სამხრეთ კავკასიაში - შემადგენლობაში ქართველ მეცნიერთა ჩართვა"

1

11

ერთობლივი საპილოტე კონკურსი

4