“საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების” ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია