ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები 2018 წლის კონკურსებისთვის

10/10/2015 05:05

GMUS გრანტების მენეჯმენტის ერთიან სისტემაში მუშაობის დროს ხშირად დასმული შეკითხვები

 1. FR - ფუნდამენტური კვლევები
 2. AR - გამოყენებითი კვლევები; AR - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია; ხშირად დასმული კითხვები (22.10.2018)
 3. DI - თანამემამულეთა კვლევები
 4. PhD F - დოქტორანტების გრანტები;  PHDF - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია
 5. PHD P Dev. 
 6. YS - ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევები; YS - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 7. MR - მაგისტრანტთა კვლევები; საკონსულტაციო პრეზენტაცია; ხშირად დასმული კითხვები;
 8. MG-TG/CG/SS/ - მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები) ; MG-ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 9. UO GSP - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები - ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროგრამა; UO GSP - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 10. GEO CONF - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიზნობრივი კონფერენცია; Geo Conf-ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 11. LEO - ახალგაზრდა გამომგონებელთა/მკვლევართა გრანტი ლეონარდო და ვინჩი; LEO-ს საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 12. SCR - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობითსაკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 13. JUELICH MR - იულიხის ცენტრის ერთობლივი კონკურსი მაგისტრანტებისთვის
 14. JUELICH PHD - იულიხის ცენტრის ერთობლივი კონკურსი დოქტორანტებისთვის
 15. CNRS PICS - საფრანგეთის ერთობლივი კონკურსი
 16. RUSTAVELI - DAAD - ახალგაზრდა მეცნიერთათვის ერთობლივი კონკურსი; DAAD-ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 17. TUBITAK - თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო
 18. H2020 PG - ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები
 19. „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ საგრანტო კონკურსი; H 2020 -ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 20. HE - სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის; HE - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 21. AA - კონკურსი ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და 2018 წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“
 22. NSFC (tbc)
 23. BSC (tbc)