შეხვედრების ანგარიშები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/es3.JPG
31/10/2018 12:17

საკონსულტაციო შეხვედრა

  2018 წლის 30 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციული კორპუსის გ.ნიკოლაძის დარბაზში, გაიმართა მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსის რიგით მესამე საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა უპასუხეს დამსწრეთა შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_3001.JPG
29/10/2018 11:00

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 26 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 107-ე აუდიტორიაში, გაიმართა მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსის რიგით მეორე საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა უპასუხეს დამსწრეთა შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_0141.JPG
24/10/2018 16:24

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 24 ოქტომბერს, 14:00 საათზე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დარბაზში, (მ. ალექსიძის N1,  0 სართული) გაიმართა მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსის პირველი საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/es.JPG
18/10/2018 16:26

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 18 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსის მე-5 საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_2668_2.JPG
12/10/2018 14:28

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 12 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსის მე-4 საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/AR%202018/AR%20logo.jpg
10/10/2018 12:10

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 12 ოქტომბერს, 15:00 საათზე და 18 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართება გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის II ეტაპზე გადასულ მონაწილეებთან საკონსულტაციო შეხვედრები. 12 ოქტომბერი, 15:00 საათი -  რეგისტრაციის ბმული 18 ოქტომბერი, 16:00 საათი - რეგისტრაციის ბმული
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/df.jpg
05/10/2018 17:29

საკონსულტაციო შეხვედრა

მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ 2018 წლის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებთან. შეხვედრაზე, აუდიტორიას განემარტა დაფინანსებული პროექტების მართვასთან, ფონდთან პროგრამული და ფინანსური მონიტორინგის საკითხებთან დაკავშირებული საკითხები და კოორდინატორმა უპასუხა მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/20181005_141616.jpg
05/10/2018 16:15

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 5 ოქტომბერს, 14 : 00 საათზე , ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა  მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებთან საკონსულტაციო შეხვედრა.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_1765.JPG
07/08/2018 16:47

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 7 აგვისტოს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა  უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_1676.JPG
01/08/2018 15:38

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის  1 აგვისტოს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა 2018 წლის უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სამეცნიერო გრანტების კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო კონკურსის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა  უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად