საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

22/10/2015 19:26

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი, ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე,
მარიამ იაშვილი
iashvili-mariam@rustaveli.org.ge
ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ.№ 1, III სართული,
(+995 32) 220 02 20 (შიდა - 4211).

სახელმწიფო შესყიდვები
დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა
სამართლებრივი აქტები
სხვა საჯარო ინფორმაცია