სასარგებლო ბმულები

სასარგებლო ბმულები

15/02/2016 13:59
 1. ვებინარი -  Scopus: search tips to make your research more effective (რეგისტრაცია)
 2. იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)
 3. საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS)
 4. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)
 5. სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული ბაზა - ELSEVIER
 6. ოქსფორდის უნივერსიტეტი
 7. საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)
 8. გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი
 9. ევროპული კვლევების საბჭო (ERC)
 10. „აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნების მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი” –IncoNet EaP
 11. ევოკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება - Black Sea Horizon
 12. ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩოს პროგრამის ,,ჰორიზონტი 2020“-ის გზამკვლევი
 13. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი
 14. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
 15. აშშ-ის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 16. ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020"    http://horizon2020.ge/
 17. ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი
 18. პორტუგალიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ფონდი
 19. ჩეხეთის სამეცნიერო ფონდი
 20. ორგანიზაცია ORAU
 21. იაპონიის მეცნიერების განვითარების საზოგადოება
 22. თურქეთის სამეცნიერო - ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო - TÜBİTAK
 23. ოქსფორდის უნივერსიტეტის ქვეყანათმცოდნეობის ინტერდისციპლინური სკოლა
 24. ევროპის სამეცნიერო ფონდი
 25. ესტონეთის სამეცნიერო საბჭო
 26. პანევროპული ინიციატივა EURAXESS
 27. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით ეროვნული საკონტაქტო პირების ქსელი- Ideal-ist CT NCPs Network | Ideal-ist
 28. გაერთიანებული კვლევითი ცენტრი (JRC)
 29. ელექტრონული ლექსიკონი-ცნობარი სოციალურ მეცნიერებებში
 30. იაპონელი მეცნიერების საძიებო სისტემა - Researchmap