პარტნიორები

პარტნიორები

13/01/2016 10:04

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

The National Research Council (CNR)

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS)
The Centre National de la Recherche Scientifique 
(National Center for Scientific Research) 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)
Science and Technology Center in Ukraine (STCU)

სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული ბაზა - ELSEVIER
Electronic scientific database  - ELSEVIER 

ოქსფორდის უნივერსიტეტი
University of Oxford

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)
International Science and Technology Center (ISTC)

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი
Forschungszentrum Jülichევროპული კვლევების საბჭო (ERC)
 European Research Council

 

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
Georgia's Innovation and Technology Agency

 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი
National Intellectual Property Center - Sakpatenti

  


ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამების ფარგლებში  დაფინანსებული პროექტები:
Projects as part of the EU Framework Programme:

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნების მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი” –IncoNet EaP
STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries – IncoNet EaP

ევოკავშირსა და შავი ზღვის რეგიონს შორის მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება - Black Sea Horizon
Enhanced bi-regional STI cooperation between the EU and the Black Sea Region - Black Sea Horizon

სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული ბაზა - Clarivate Analytics Electronic scientific database - Clarivate Analytics

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD)
German Academic Exchange Service (DAAD)